Hallitus tiedottaa 2/2024

Utran Siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus kokoontui 30.5.2024. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:

  • Oona Laakkonen siirtyy hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä varajäseneksi ja Eila Voutilainen hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi sekä yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Asia käsitellään vielä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, joka pidetään 15.6.
  • Yhdistyksen ja kaupungin yhteinen kevätkatselmus pidettiin puutarhalla 17.5. (katso erillinen tiedote)
  • Jatkossa yhdistyksen moottorisahaa ei enää lainata jäsenten käyttöön, koska se vaatii usein huoltotöitä vääränlaisen käytön takia. Raivaussahaa ja muita yhdistyksen laitteita voidaan edelleen lainata mökkiläisten käyttöön, laitteiden lainaamisesta vastaavat jatkossa alueisäntä, kiinteistövastaava tai talkoovastaava.
  • Alueen kujat eivät ole virallisia teitä vaan puistoaluetta kaavassa. Tästä syystä myöskään virallisia mökkiosoitteita ei alueelle voi saada. Näin ollen kaupunki ei myöskään asenna alueelle virallisia nopeusrajoitusmerkkejä, joita yhdistys aiemmin esitti. Päätettiin kuitenkin teettää hitaasta ajonopeudesta muistuttava epävirallinen säänkestävä kyltti (tähän saatiin kaupungin lupa).
  • Saunavuorojen riittävyyttä seurataan ja tarvittaessa lisätään yksi lisävuoro alkaen klo 17:15. Erityisesti naisten puolella on lauantaisin ollut täyttä.
  • Yhdistyksen taloustilanne on hyvä