Talkootyöt

Jokainen Utran Siirtolapuutarhayhdistyksen jäsen on velvollinen tekemään yhdistyksen osoittamaa talkootyötä alueella toimintakauden aikana vähintään 10 tuntia. Talkootyövelvoite on mökkikohtainen. Yhdistyksen vastuuhenkilöt huolehtivat talkootöiden suunnittelusta, yleisten talkoiden koollekutsumisesta sekä tehtyjen talkootöiden yhteenvedon toimittamisesta hallitukselle. Talkootyöhön velvollinen voi korvata talkootyön osittain tai kokonaan talkoovastikkeella, joka on 10 €/h. Muusta kuin talkootyösäännöissä erikseen mainitusta työstä tulee sopia aina ennalta talkoovastaavan kanssa. 

Yleisissä talkoissa tehdään mm.

 • keväällä siivotaan talven jäljet alueen rakennuksista (sauna -takkatupa ja huoltorakennukset), ja haravoidaan niiden ympäristöt
 • kesän aikana toiminta kohdistuu rakennusten ja ympäristön ylläpitotehtäviin
 • toimintakauden lopussa tilat ja ympäristö valmistellaan talven tuloa varten
 • kauden aikana pidettävät juhlat kuten esim. juhannusjuhlat, nuotioilta ja elojuhlat (mm. juhlien valmistelut, ruoanlaitto, rakennus/purkutyöt)
 • saunojen lämmityksessä tarvittava puuhuolto
 • muut erikseen (esim. kaupungin kanssa) sovittavat tehtävät

Yksilön talkootyöksi hyväksytään myös (sovitaan erikseen)

 • alueen rakennusten (saunat, takkatuvapa, huoltorakennukset) sekä piha-alueiden ja pensasaitojen kunnossapito sekä siivoustyöt (mattojen pesu)
 • alueen pääkujien, Konstankujan ja Ryytimaantien, reunustojen siistinä pitäminen
 • niiden alueella sijaitsevien puistoalueiden, jotka eivät ole kaupungin ylläpidon kohteena, ruohonleikkuu ja vesakoiden poistaminen
 • vieraslajien torjuntatyö alueen sisällä ja reunustoilla
 • kompostien ympäriltä heinikoiden ja vesakoiden leikkuu

Talkoovastaavan yhteystiedot löytyvät täälä

Mökkiläisen omalla vastuulla on (ei talkootyötä)

 • oman tontin nurmikko ja pensasaita sekä myös tonttien väliset raja-aidat (on leikattava ja alustat kitkettävä ja pidettävä siistinä säännöllisesti); pensasaita ei saa haitata kujan liikennettä
 • siistinä pidettävään alueeseen kuuluu myös oman pensasaidan ja kujan välinen nurmikkoalue, sekä muu tontin ympäristö
 • omaan tonttiin rajoittuvat ojat on pidettävä puhtaina ja siisteinä
 • oman kujan siistinä pitäminen
 • oma vedenottoliittymä; kujan vedenottopisteen ympärys on pidettävä esteettömänä

Joensuun kaupungin vastuulla on

 • vastuu maan omistajana puistoalueiden ja metsiköiden yleisestä kunnossapidosta, kuten puistoalueiden ruohonleikkuusta ja puuston hoitamisesta. Vesihuollosta runkovesiputken omistajana. Kahden kompostialueen tyhjentämisestä, sekä juhannuskokon kasaamisesta ja jälkien siistimisestä.