Kokon valvontakameran tietosuojaseloste

Tämän on Kokon valvontakameran tietosuojaseloste. Katso myös erikseen määritellyt Sivuston tietosuoja sekä Utran siirtolapuutarhayhdistys ry.n jäsenrekisterin tietosuoja tietosuoja. Selostetta kutsutaan myös nimellä ”Seloste henkilötietojen käsittelytoimista” tai ”Rekisteriseloste”.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Utran Siirtolapuutarhayhdistys r.y.
Y-tunnus: 0659778-4
Yhdistyksen postiosoite on puheenjohtajan postiosoite. Yhdistyksellä ei ole muuta olemassa olevaan toimipistettä tai osoitetta.
Sähköposti: utransiirtolapuutarha@gmail.com
Kotisivut: https://www.utransiirtolapuutarha.com

Tietosuojavastaava

Yhdistyksen kulloinkin tehtävään nimitetty sihteeri vastaa tietosuojasta. Tietosuojavastaavan osoite on sihteerin osoite.

Käsittelyn tarkoitus ja peruste

Siirtolapuutarhayhdistyksellä on Joensuun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla velvollisuus omalta osaltaan valvoa siirtolapuutarhan aluetta. Alueella valvotaan alueen järjestyssääntöjen noudattamista. Siirtolapuutarhan rannassa sijaitsevaa risukasa, jota kutsutaan myös nimillä ”Kokko” tai ”Juhannuskokko”, kuuluu valvottavien alueiden piiriin.

Valvonnan ainoa tarkoitus on estää ei sallittujen roskien kuten esim. muovin tuominen kokko paikalle. Kameravalvonnan tarkoitus ei ole valvoa kokkopaikan sallittua käyttöä, vaan tarkoitus on saada ympäristön roskaajat kiinni. Muun kuin sallitun tavaran tuominen kokkoon on ympäristön roskaamisrikos ja ilmoitetaan aina poliisille.

Kameravalvonta auttaa roskaamisen selvitystyössä kun kuvat voidaan liittää poliisille toimitettavaan rikosilmoitukseen. Valvonta ilman kameraa on erittäin hankalaa, koska roskia tuodaan salaa esim. yöllä. Aikojen saatossa kokkoon on tuotu mm. pakettiautolla ja peräkärryllä muovia, ongelmajätettä ja sekajätettä joka ei kuulu kokkoon. Kokkoon tuodut muovit talousjäte yms. aiheuttavat yhdistykselle huomattavaa haittaa. Yhdistys joutuu kaivamaan esiin ja viemään kaatopaikalle kaikki kokkoon kuulumattomat jätteet.

Joensuun kaupunki on paikan maanomistaja ja heiltä on saatu kirjallinen lupa kameran asentamiseksi paikalle.

Kamera ja sen paikka

Kamera on malliltaan tavallinen riistakamera (Burrel S12 HD+SMS 3 -lähettävä Valvontakamera). Kamera sijaitsee kokon itäpuolella olevassa koivussa. Kameran kuvassa on vain kokon edusta, kokko ja taustalla jokimaisema. Kamera laukeaa liiketunnistimella noin 25-30m etäisyydeltä ja tallentaa kuvan kohteesta. Ei videota tai ääntä. Kameraa ei pidetä paikalla talvisin.

Vavontakameran paikka kartalla
Valvontakameran paikka kartalla

Kokon edustalla pidetään ”tallentava kameravalvonta kylttiä” sekä kylttiä sallituista ja ei sallituista kokkoon tuotavista jätteistä.

Henkilötietojen ryhmät

Rekisteriin tallentuu valokuva, päivämäärä ja aika aina kun joku laukaisee liiketunnistimen.

Vastaanottajaryhmät

Kamera lähettää kuvat yhdistyksen viralliseen sähköpostiosoitteeseen utransiirtolapuutarha@gmail.com . Tätä sähköpostia pääsee lukemaan vain yhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja. Itse kamera tallentaa kuvat myös väliaikaisesti muistikortille.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään

Sähköisesti tietoja säilytetään Googlen sähköisissä palveluissa salattuna, niin ettei siirto tai tietojen luovutus tapahdu. Muuten tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Valvontakameran kuvia säilytetään sähköpostissa niin kauan kuin on tarpeellista, kuitenkin maksimissaan vuoden. Valvontakameran kuvia sisältävät viestit tuhotaan kuvineen joka vuosi vuodenvaihteessa. Kameran muistikortti tyhjennetään syksyllä kun kamera viedään talvisäilöön.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Valvontakameran kuvien vastaannotto sähköposti on suojattu kaikilla saatavilla olevilla teknisillä suojauskeinoilla, kuten 2-vaiheisella tunnistautumisella. Kameran muistikorttia suojaa lukittu metallinen kotelo, jonka sisään koko kamera on suljettu.

Tämän dokumentin tiedot

Laatija: Yhdistyksen sihteeri 2021, Lauri Merisaari
Päivitetty: 8.8.2021
Muutoksista vastaa: Utran siirtolapuutarhayhdistys ry. hallitus.

Tämä seloste on laadittu https://tietosuoja.fi ohjeiden mukaisesti. Seloste on toimitettava viranomaiselle pyydettäessä.